طراحی مدل تضمین کیفیت برای سامانه‎های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور

طراحی مدل تضمین کیفیت برای سامانه‎های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۹
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۷-۱۹۰
چکیده

تحولات چند دهه اخیر نشان می‌دهد به‎ دلیل کاهش هزینه‎های زمانی و مالی و همچنین افزایش بهره‌وری، لازم است کیفیت اجزا و سامانه‎های موجود در سازمان‎ها بهبود یابند. سامانه‌های اطلاعاتی نیز شامل همین قواعد می‎شوند و برای افزایش بهره‌وری، رضایت کاربران و سرعت‎بخشی به اجزای آن، ضروری است در مراحل مختلف به جنبه‌های کیفی آنها توجه ویژه‎ای شود. در تحقیق پیش رو تلاش شده است برای سامانه‌های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور، نظامی به‎ منظور تضمین کیفیت پایه‌ریزی و اجرا شود که کلیه اجزا و مراحل سامانه اطلاعاتی را از جمع‌آوری، ثبت و ورود داده‌ها تا نمایه‌سازی و اشاعه اطلاعات در بر می‎گیرد. این نظام بر اساس رویکرد بهبود مستمر در چرخه دمینگ، ساز و کارها و فرایندهای سامانه اطلاعاتی خود را به شکلی تغییر و تحول می‎دهد که هرگونه توسعه و پیشرفت در سامانه با مد نظر قرار دادن استانداردهای موجود برای سامانه‎‌های اطلاعاتی و در نظر گرفتن جنبه‎ها و مسائل کیفی صورت پذیرد.

استناد: 

ارشادی، محمدجواد، و روزبه ایاسی. ۱۳۹۶. طراحی مدل تضمین کیفیت برای سامانه‎های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات ۹ (۲): ۱۶۷-۱۹۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه