ارزیابی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی با به‌کارگیری از ابزار webqual، مطالعه موردی: آموزش مجازی در سازمان ثبت اسناد و املاک

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه