تصویر beglou@irandoc.ac.ir

دکتر رضا رجبعلی بگلو

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

رضا رجبعلی بگلو، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۹۴ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ در همین رشته از دانشگاه‌های تبریز و شیراز دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۶ با دریافت امریه سازمان انرژی اتمی ایران و در بخش مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی در این سازمان آغاز کرد. او اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او هم‌چنین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز انتخاب شده است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . دانشگاه فردوسی مشهد
    رساله: ارزش آفرینی مشترک میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله- هدف

زمینه‌های پژوهش

مطالعه کاربر
مدیریت اطلاعات و دانش
مدیریت اطلاعات شخصی
برنامه‌ریزی راهبردی
کتابخانه‌های دیجیتال

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

ارزیابی اثر استفاده از اصطلاح‌نامه مدیریت بحران بر مانعیت اطلاعات بازیابی شده از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
۱۳۹۹، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
رضا رجبعلی بگلو

تدوین استراتژی اقیانوس آبی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
رضا رجبعلی بگلو

تدریس

طراحی وب‌گاه برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه علامه طباطبائی.

مقدمات پردازش زبان طبیعی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی.

بازاریابی خدمات اطلاعاتی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی.

سیبرنتیک و ارتباطات، .
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.