تصویر beglou@irandoc.ac.ir

رضا رجبعلی بگلو

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

رضا رجبعلی بگلو، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۹۴ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ در همین رشته از دانشگاه‌های تبریز و شیراز دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۶ با دریافت امریه سازمان انرژی اتمی ایران و در بخش مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی در این سازمان آغاز کرد. او اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او هم‌چنین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز انتخاب شده است.

پیشینه کاری

  • ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ - کارشناس مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی (سازمان انرژی اتمی ایران)

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . دانشگاه فردوسی مشهد
    رساله: ارزش آفرینی مشترک میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله- هدف

زمینه‌های پژوهش

مطالعه کاربر
مدیریت اطلاعات و دانش
مدیریت اطلاعات شخصی
برنامه‌ریزی راهبردی
کتابخانه‌های دیجیتال

تماس

طرح پژوهشی

مقاله همایش علمی

راهنمایی

تدوین استراتژی اقیانوس آبی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی

تدریس

طراحی وب‌گاه برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، کارشناسی
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمات پردازش زبان طبیعی، کارشناسی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی

بازاریابی خدمات اطلاعاتی، کارشناسی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی

سیبرنتیک و ارتباطات،
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران