تصویر beglou@irandoc.ac.ir

دکتر رضا رجبعلی بگلو

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

رضا رجبعلی بگلو، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۹۴ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ در همین رشته از دانشگاه‌های تبریز و شیراز دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۶ با دریافت امریه سازمان انرژی اتمی ایران و در بخش مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی در این سازمان آغاز کرد. او اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او هم‌چنین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز انتخاب شده است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . دانشگاه فردوسی مشهد
    رساله: ارزش آفرینی مشترک میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله- هدف

زمینه‌های پژوهش

مطالعه کاربر
مدیریت اطلاعات و دانش
مدیریت اطلاعات شخصی
برنامه‌ریزی راهبردی
کتابخانه‌های دیجیتال

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

تدوین استراتژی اقیانوس آبی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
رضا رجبعلی بگلو

تدریس

طراحی وب‌گاه برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه علامه طباطبائی.

مقدمات پردازش زبان طبیعی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی.

بازاریابی خدمات اطلاعاتی، کارشناسی.
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی.

سیبرنتیک و ارتباطات، .
با تدریس رضا رجبعلی بگلو.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.