یکسان‌سازی و استانداردسازی شیوه‌نامه و ساختار نگارشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) موسسه‌های زیر پوشش وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری (عتف)

یکسان‌سازی و استانداردسازی شیوه‌نامه و ساختار نگارشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) موسسه‌های زیر پوشش وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری (عتف)
مهر ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش‌های پایان‌نامه و رساله (پارسا) در ایران سهم قابل توجهی از بروندادهای پژوهشی را به خود اختصاص می‌دهند. شیوه و ساختار نگارشی این منابع اطلاعاتیِ ارزشمند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با این‌حال شیوه نگارش و ساختار این منابع در موسسه‌‌های آموزشی و پژوهشی کشور متفاوت است. این امر سبب می‌شود ناهماهنگی‌ها و چالش‌هایی در رابطه با سازماندهی و بازیابی اطلاعات آن‌ها برای دانشجویان و پژوهشگران‌ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی رخ ‌دهد. با این‌حال،‌ این موسسه‌ها در کشور به‌طور جداگانه و گاه غیرِعلمی و سلیقه‌ای به تدوین شیوه‌نامه‌ها یا راهنماهای نگارش پارسا اقدام می‌کنند. با وجود این‌که دانشجویان در این موسسه‌‌ها ملزم به رعایت و تبعیت از این شیوه‌نامه‌ها هستند با این‌حال، دشواری‌ها، ناهماهنگی‌ها و چالش‌هایی در این رابطه برای دانشجویان و پژوهشگران‌ این موسسه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط با سازماندهی این منابع اطلاعاتی اتفاق می‌افتد. از جمله این دشواری‌‌ها می‌توان به چالش‌های مربوط به اجرای شیوه‌نامه‌ها و راهنماهای نگارشی، نبود نظارت کافی موسسه‌ها بر اجرای این راهنماهای «غیرمتمرکز تدوین شده» و چالش‌های مرتبط با بازیابی و مدیریت این منابع اشاره داشت. این چالش‌ها می‌تواند بازیابی منابع اطلاعاتی سامانه‌هایی همانند سامانه‌های گنج و ثبت را که برای دسترسی بهینه به این منابع طراحی شده تحت تاثیر قرار ‌دهد. یکسان‌سازی این شیوه‌نامه‌ها، افزون بر رفع دشواری‌های پیش‌گفته می‌تواند در رفع چالش‌های این حوزه در  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) که مسئول واسپاری گزارش‌های پژوهشی است، یاری رساند. این سازمان می‌تواند به‌عنوان یک سازمان مسئول که با مشکلات بازیابی این منابع دست و پنجه نرم می‌کند و همچنین تعامل به نسبت خوبی با کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف دارد، راهکارهای جامعی برای این مسئله ارائه نماید. از این‌رو، یکسان‌سازی و استانداردسازی شیوه‌نامه و ساختار نگارشی پارسا در موسسه‌‌های زیر پوشش وزارت عتف می‌تواند به این امر کمک شایان توجهی نماید. هدف اصلی این طرح پژوهشی یکسان‌سازی و استانداردسازی شیوه‌نامه و ساختار نگارشی پارسا، تهیه راهنمای نگارش پارسا و طراحی و ساخت پایگاه وب برای ارائه راهنمای نگارش پارساست. همچنین، بررسی و مستندسازی دشواری‌های سازمان‌دهی بازیابی اطلاعات مرتبط با ساختار نگارشی پارسا در سامانه‌های گنج و ثبت، و تهیه فایل‌های الگو مبتنی بر «مایکروسافت آفیس ورد» برای نگارش پارسا از دیگر اهداف این پژوهش است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رجبعلی بگلو، رضا، سمیه سادات آخشیک، و مریم ناخدا. ۱۳۹۶. یکسان‌سازی و استانداردسازی شیوه‌نامه و ساختار نگارشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) موسسه‌های زیر پوشش وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری (عتف). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه