مروری گسترده بر جایگاه و نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی

مروری گسترده بر جایگاه و نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵۲
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵۹-۸۶
چکیده

هدف: هدف این پژوهش، توجیه و تبیین نیاز به یک سازمان یا یک مرکز برای بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی و شناسایی قابلیت‌ها و جایگاه پژوهشگاه ایرانداک برای پذیرش نقش‌های ممکن در این زمینه است.
روش: این پژوهش با رویکرد کتابخانه‌ای و با مرور گسترده انجام پذیرفت که در آن، دامنه پژوهش، تدوین و اسناد و مدارک درون/برون ‌سازمانی و پژوهش‌های مرتبط با نظام ملی اطلاع‌رسانی و فعالیت برخی از مهم‌ترین سازمان‌های موفق بین‌المللی در این زمینه بررسی شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد ایرانداک می‌تواند در زمینه گسترش استاندارد، ایجاد شبکه متخصصان و حرفه‌مندان، گسترش فرایند به‌ اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش، ‌تسهیل دسترسی به محتوای علمی و اطلاعاتی، رهبری و مدیریت تغییر در این کتابخانه‌ها، گسترش بسترهای مدیریت داده‌های پژوهشی، گردآوری اطلاعات و آمار این کتابخانه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌کتابخانه‌ای نقش داشته باشد.
اصالت اثر: پژوهش حاضر از معدود پژوهش‌های مربوط به شفاف‌سازی نقش و جایگاه یک سازمان در نظام ملی اطلاع‌رسانی دانشگاهی و همچنین بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی در ایران است.
 

استناد: 

رجبعلی بگلو، رضا. ۱۳۹۷. مروری گسترده بر جایگاه و نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی ۵۲ (۴): ۵۹-۸۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه