تصویر khosravi@irandoc.ac.ir

ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا

مربی بازنشسته (۱۳۷۵-۱۳۹۸)

تحصیلات

  • ۱۳۷۲ - ۱۳۷۴ کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی . دانشگاه الزهرا
    پایان‌نامه: بررسی آرزوهای کودکان و نوجوانان

دستاوردهای دوره همکاری

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب