سنجه‌های وبی: برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی

سنجه‌های وبی: برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۰۱
۲۹۹ صفحه
۲۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب نشان‌ می‌دهد که چگونه شماری از سنجه‌های وبی جدید می‌توانند افزوده ارزشمندی بر مجموعه مهارت‌های متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی داشته باشند. این سنجه‌ها می‌توانند امکاناتی را برای بهبود خدمات برخطی که کتابداران برای کارگزاران خود عرضه می‌کنند، فراهم کرده و تاثیر خدمات­ آنها را برای مدیران و سیاست‌گذاران به نمایش بگذارند.

 این کتاب در ۹ فصل و با هدف نمایش نقش سنجه‌های وبی در کار کتابداران، ارائه شده است. تمرکز اولیه کتاب بر ابزارهایی است که بدون محدودیت قابل استفاده بوده و به صورت رایگان دارای کارآمدی مفیدی باشند. در ادامه نگاه منسجم‌تری به انواع سنجه‌های مورد استفاده جامعه کتابداری و نیز نحوه ارتباط آن‌ها با سنجه‌های وبی، نحوه تغییر و گسترش این ابزارها در حوزه سنجه‌های وبی، انواع سنجه‌های مورد استفاده در بررسی وبگاه‌های شبکه اجتماعی، ابزارها و روش‌های در دسترس نگاشت و تحلیل ارتباطات موجودیت­‌های برخط دارد. در فصل پایانی کتاب نیز به آینده سنجه‌های وبی و متخصصان و کتابداری و اطلاع‌رسانی و چالش‌ها و مسائل پیش‌ روی آنها، و راه حل‌های احتمالی برای این مقابله در آتی می‌پردازد.

استناد: 

استوارت، دیوید. ۲۰۱۴. سنجه‌های وبی: برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه مریم خسروی، و فاطمه بهمنی. ۱۳۹۶. ویراسته حمید کشاورز. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه