تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۵
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۲۴-۱۲۲
چکیده

پایان‌نامه، خروجی فعالیت پژوهشی در تحصیلات دوره‌های تکمیلی (ارشد و دکتری) است و انتظار می‌رود تحقیق به عنوان شالوده پژوهش علمی، در آن به دقت مراعات شده باشد. این تحقیق که به منظور ارزشیابی روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی انجام گرفته، پس از بررسی انواع الگوهای روش تحقیق، الگوی مراحل روش علمی کیوی و کامپنهود را مناسب تشخیص داده و آن را مبنای کارخود قرار داده است. در این تحقیق، به‌علت کمبود بودجه و محدودیت زمان از میان ۱۳۶ پایان‌نامه رشته روان‌شناسی موجود در مرکز، ۳۰ مورد با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، از دانشگاه‌های مختلف برگزیده شد و نتایج به‌ دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. پایان‌نامه‌های مورد بررسی، دارای بیش‌تر مراحل تحقیق بوده، اکثر آن‌ها ترتیب مراحل تحقیق را رعایت نموده و اکثر آن‌ها برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه حضوری استفاده کرده‌اند.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۷۸. تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۵ (۱ و ۲): ۲۴-۱۲۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه