بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو ۷۱۴۴ در پایان‌نامه‌ها

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۸
شماره: 
۲
چکیده

پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو در پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های مختلف کشور که طی سال‌های ۱۳۷۶-۸۱ تدوین شده‌اند، انجام شده است. به این منظور از ایزو ۷۱۴۴ (در قالب ۲۰ بند و زیربندهای آن) استفاده گردید. شاخص‌هایی چون شکل فیزیکی پایان‌نامه، شماره‌گذاری بخش‌های اصلی و فرعی، و نظایر آن در ۱۱۵۴ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، که از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌دست آمده بود، مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج نشان داد که ۵۲/۳۷ درصد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با استاندارد ایزو مطابقت داشتند و همان‌طور که انتظار می‌رفت ایزو ۷۱۴۴ در بخش‌های ISSN و ISBN و حق مولف کمترین میزان (درصد)، و بخش فیزیکی پایان‌نامه‌ها بیشترین میزان رعایت ایزو ۷۱۴۴ را نشان دادند. در بین سال‌های مورد بررسی سال ۱۳۸۰ و سال ۱۳۷۶ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رعایت ایزو ۷۱۴۴ مشاهده گردید.
در بین دانشگاه‌ها، دانشگاه بوعلی سینا با ۸ پایان نامه (۵۸/۳۷ درصد) و دانشگاه علم و صنعت با ۹۰ پایان‌نامه (۵۷/۷۴ درصد) بیشترین میزان رعایت استاندارد را نشان دادند.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۶. بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو ۷۱۴۴ در پایان‌نامه‌ها. فصلنامه کتاب ۱۸ (۲): ۵۳-۶۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه