بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۰
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۵۹-۱۷۴
چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، به مطالعه و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته است. نتایج حاصله، از ۲۵۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط مراجعان، نشان داد که بیش‌ترین درخواست اطلاعات مربوط به حوزه علوم انسانی می‌باشد. یافته‌ها در مورد نحوه دستیابی به اطلاعات، نشانگر آن بود که اکثر مراجعان کتابخانه از هر دو منبع چاپی و الکترونیکی استفاده میکنند. پاسخ‌دهندگان، انجام کارهای پژوهشی را به عنوان انگیزه و هدف جستجوی اطلاعات عنوان کردند. استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای را، از مجاری دستیابی به منابع اطلاعاتی دارای اولویت، بوده است. نتایج نشان ‌داد که پاسخ‌دهندگان، تقریبا نیمی از زمان خود را صرف دستیابی به منابع اطلاعاتی می‌کنند. هم چنین مراجعان دارای تحصیلات تکمیلی (مراجعان در مقطع تحصیلی مدرک کارشناسی یا پایین‌تر) در مقایسه با مراجعان دارای تحصیلات عالی (مراجعان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری)، انگیزه بیش‌تری برای «انتشار آثار علمی» دارند. مهم ترین مشکل در دستیابی به اطلاعات در مقطع تحصیلات تکمیلی «فاصله زیاد کتابخانه از محل کار» و در مقطع تحصیلات عالی «نبود وقت جهت جستجوی اطلاعات» بوده است.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۸. بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه کتاب ۲۰ (۱): ۱۵۹-۱۷۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه