بررسی و پیشنهاد شاخص‌های تاثیر پژوهش در ایران

بررسی و پیشنهاد شاخص‌های تاثیر پژوهش در ایران
ارديبهشت ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در محافل علمی، دانشگاهی، و حتی سیاسی در خصوص این که علم و پژوهش چه تاثیرهایی بر توسعه اجتماع داشته‌اند بسیار بحث می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌های تاثیر پژوهش در ایران به انجام رسیده است. روش پژوهش حاضر مرور سیستماتیک بوده که بر اساس رویکرد هشت مرحله‌ای کوکران شامل: انتخاب موضوع؛ معیارهای ورود و خروج؛ تعیین استراتژی جستجو؛ تعیین مکان مطالعه؛ انتخاب مطالعات؛ ارزیابی کیفیت؛ استخراج داده‌ها؛ و تحلیل و ارائه نتایج، انجام شد. در این راستا، برای شناسایی نوشته‌های مرتبط با موضوع پژوهش، در پایگاه‌هایی که از نظر جامعه علمی دارای سطحی از اعتبار بودند از قبیل «وب‌آو‌ساینس» «اسکوپوس»، «لیسا»، و غیره، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، و چند پایگاه اطلاعاتی فارسی زبان مانند: گنج، سید، مگیران، نورمگز، در بازه زمانی ۲۹ فروردین الی ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، کاوش شدند. نتایج اولیه جمعاً شامل ۲۸۷۲۲ رکورد فارسی و لاتین بود که طی چندین مرحله مطالعه و پالایش آنها، این تعداد به ۱۱۲ رکورد (۱۱ مقاله فارسی زبان و ۱۰۱ مقاله لاتین) تقلیل یافت. پس از مطالعه تمام متن این مقالات و استخراج شاخص‌های تاثیر پژوهش از آنها، شاخص‌ها در سه سطح دسته‌بندی شدند: ماکرو (تاثیرات دارای دامنه گسترده؛ مانند اقتصادی، اجتماعی؛ فرهنگی و غیره)، مزو ( دامنه آن محدودتر از سطح پیشین است مانند آموزش؛ پژوهش؛ تولید و غیره)؛ و میکرو (تاثیرات مشخص قابل سنجش مانند توسعه آموزشی؛ انتشار مقاله؛ استناد و غیره). نتیجه مطالعه تمام‌متن مقالات وارد شده در پژوهش، منجر به شناسایی جمعاً ۱۲۳ شاخص در سه سطح، و یازده بعد گوناگون شد: آکادمیک، آلتمتریکس، بهداشت، اقتصاد، کسب‌وکار، امنیت و دفاع، اجتماع، فرهنگ، محیط‌ زیست، سیاست‌گذاری، و خدمات. از این میان بیش‌ترین تاکید پژوهش‌ها بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و کم‌ترین تاکید برابعاد خدمات، و امنیت و دفاع بوده است. هم‌چنین، برای پژوهش نیز چارچوب‌هایی ذکر شد، که هریک به نوعی و از یک رویکرد خاص به چرخه پژوهش نگاه کرده‌اند، ولی روی هم‌رفته می‌توان گفت که همان چارچوب پنج مرحله‌ای شامل: ورودی‌های فکری یا غیر فکری؛ فعالیت‌ها یا فرایندها؛ خروجی‌ فعالیت‌ها؛ برآیند زمان و در نهایت تاثیر، نسبت به دیگر چارچوب‌ها کامل‌تر است. نتایج مطالعه آغاز بازه زمانی انتشار مقالات تاثیر پژوهش را از ۱۹۵۸ نشان داد. هم‌چنین، روند پژوهش‌های گسترده در زمینه تاثیرگذاری پژوهش از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و در سال ۲۰۱۳ به نقطه عطف رسیده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم، رویا پورنقی، و بهروز رسولی. ۱۳۹۷. بررسی و پیشنهاد شاخص‌های تاثیر پژوهش در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه