ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
پدیدآور: 
مترجم: 
۱۳۸۰
شابک: 
‭۹۶۴۷۵۱۹۰۳۶
۹۰ صفحه
۵,۰۰۰ ریال
چکیده

هدف از نگارش این کتاب پاسخ به چند سوال اساسی در مورد نحوه تهیه راهنما برای مراکز خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی است. هدف‌های تهیه راهنما، نوع مخاطب، زبان نوشته‌ها، تاثیرات دیداری و نمود ظاهری، یاری گرفتن از متخصصان، حوزه‌های طراحی و چاپ از موضوعاتی است که در بخش‌های کتاب به آن پرداخته شده است. در بخش پایانی کتاب نیز مثال‌هایی عملی از راهنماهای موجود در مراکز اطلاع‌رسانی مختلف ارائه شده است.

استناد: 

وب‌، ‏‫س‍ی‍ل‍وی‍ا پ. ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌. ترجمه مریم خسروی. ۱۳۸۰. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه