بررسی وضعیت خدمات امانت بین‌ کتابخانه‌ای

بررسی وضعیت خدمات امانت بین‌ کتابخانه‌ای
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۳
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۵-۱۴۹
چکیده

از آنجا که امانت بین کتابخانه‌ای شاهرگ حیاتی جهت دسترسی به دنیای دانش است در این مقاله، ضمن تعریفی کوتاه از امانت بین کتابخانه‌ای یا همکاری بین کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود تا تفاوت خدمات این نظام و خدمات تحویل مدرک در جهت فراهم‌آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز استفاده‌کنندگان تبیین گردد. سپس روش‌های تامین مدرک و عوامل موفقیت این نظام‌ها، و نیز پروتکل‌های موجود در این رابطه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در پایان به وضعیت این خدمات در جهان و هم‌چنین در ایران و معرفی طرح‌های اجرا شده (طرح‌های غدیر و امین)، می‌پردازد.

استناد: 

خسروی، مریم، و امیرحسین عبدالمجید. ۱۳۸۶. بررسی وضعیت خدمات امانت بین‌ کتابخانه‌ای. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۳ (۱ و ۲): ۱۲۵-۱۴۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه