تحلیل لاگ پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و رفتار جستجوی کاربران آن

تحلیل لاگ پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و رفتار جستجوی کاربران آن
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۹
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۹۷۹-۱۱۰۶
چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل رفتار کاربران و درک میزان و نحوه استفاده آنها از پایگاه اطلاعاتی ایرانداک به مطالعه یک دوره ۲۶ روزه (در ماه‌های بهمن و اسفند ۹۱ ) لاگ جستجوی کاربرانی می‌پردازد که از بیرون ایرانداک به جستجوی اطلاعات در این پایگاه اطلاعاتی پرداخته‌اند. تحلیل‌های انجام شده روی لاگ شامل تحلیل کدگذاری جغرافیایی، تحلیل‌های آماری و تحلیل خرد رفتار اطلاع جویی است. یافته‌ها حاکی از آن است که کاربران شهرهایی چون تهران، مشهد و تبریز بیش از سایر نقاط از پایگاه استفاده کرده‌اند. ساعات بین ۹ الی ۱۳ روزهای دوشنبه و یکشنبه اوج استفاده است. پربسامدترین طول عبارت جستجوها بین ۱۰ الی ۱۵ حرف و پربسامدترین موضوع جستجو شده علوم اجتماعی است. همچنین مشخص شد که برخی از کاربران با مفاهیمی نظیر اصلاح عبارت جستجو یا نحوه صحیح استفاده از عملگرهای بول آشنا نیستند و این نکات منجر به بازیابی ناکارآمد از پایگاه می‌شود. ضعف‌هایی از جمله ناکارآمدی الگوریتم بازیابی در مورد کلمات کوتاه نیز در خود پایگاه آشکار شد. انجام این تحقیق نشان داد که استفاده از لاگ می تواند در ارزیابی سامانه بازیابی و شناخت رفتار کاربران آن بسیار مفید باشد.

استناد: 

خسروی، مریم، و حمیدرضا جمالی مهموئی. ۱۳۹۳. تحلیل لاگ پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و رفتار جستجوی کاربران آن. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۹ (۴): ۹۷۹-۱۱۰۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه