بررسی میزان دانش و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت عتف و بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی شهر تهران از دگرسنجی

نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

همزمان با ظهور رسانه‌های اجتماعی، انتشارات و تحقیقات دیجیتالی، سنجش تاثیر پژوهش‌های علمی نیز در حال تحول است. روش‌های سنتی ارزیابی پژوهش؛ همچون ضریب تاثیر نشریات و شمارش استنادها؛ که از دیرباز به عنوان شاخص بهره‌وری و برای ارزیابی تاثیرات مورد استفاده بودند، در سال‌های اخیر شکل تازه‌ای از این سنجه‌ها با نام دگرسنجی (آلتمتریکس) طرح شده‌اند. آلتمتریکس علاوه بر شمارش استنادی، تاثیر مقالات پژوهشی و شکل‌های دیگر خروجی دانشگاهیان را که از طریق توجه رسانه‌ای، بازدید مقالات و بارگذاری‌ها، و ورود به پایگاه‌های اطلاعاتی و غیره هستند را ردگیری می‌کنند. مشاهده این ردیابی‌ها می‌توانند با سنجه‌های جدید آلتمتریکس نفوذ و تاثیر علمی را نشان دهند. نقش کتابداران دانشگاهی برای ارائه خدمات کتابشناختی به پژوهشگران، شامل سنجه‌های در حال ظهور و راه‌اندازی شده نیز در حال توسعه است. کتابداران در موقعیت ویژه‌ای که می‌توانند تسهیلات یک گفتمان آگاهانه‌ای را با حوزه‌های مختلف در پیوند به آلتمتریکس را فراهم نمایند. این پژوهش با هدف بررسی میزان دانش و استفاده کتابداران دانشگاهی وابسته به وزارت عتف و بهداشت مستقر در تهران، به پایش فضاهایی مانند مندلی، وبلاگ‌ها، توییتر، فیس بوک و غیره می‌پردازد. چرا که آلتمتریکس یا دگرسنجی سریع هستند و بجای سال‌ها انتظار برای استناد در طی روزها یا هفته‌ها به وقوع می‌پیوندند. به این منظور در این پژوهش به روش پیمایش و با بهره‌گیری از پرسشنامه به بررسی میزان دانش و استفاده کتابداران از شاخص‌های آلتمتریکس؛ مشاهده، بارگیری، نشانه‌گذاری، ذخیره، اشتراک‌گذاری‌، لایک، کلیک، یا تعداد و کیفیت نظراتی که دریافت کرده، تعداد دنبال کننده‌های آن مدرک، تعداد افرادی که آن مدرک را به سایر افراد پیشنهاد می‌دهند، می‌پردازیم. در نهایت با جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده با کمک روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به پرسش‌های پژوهش پاسخ داده می‌شود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی،‌ مریم. زودآیند. بررسی میزان دانش و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت عتف و بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی شهر تهران از دگرسنجی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه