رفتار خواندن مقالات اعضای هیئت علمی

رفتار خواندن مقالات اعضای هیئت علمی
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۵۴-۶۷
چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه شناخت رفتار مطالعه مقاله‌های مجله‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

روش: این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه برخط انجام شد. جامعه پژوهش شامل اعضای هیئت علمی شاغل دررشته‌های مهندسی الکترونیک، مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک؛ فیزیک، شیمی و ریاضی؛ مدیریت، روان‌شناسی و علوم اجتماعی در دانشگاه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که دارای آدرس پست الکترونیکی در سایت دانشگاه مربوطه بودند.

یافته‌ها: اعضای هیئت علمی از نسخه الکترونیکی مجلات خارجی خیلی زیاد استفاده می‌کنند و در نقطه مقابل از نسخه چاپی مجلات داخلی استفاده خیلی کمی دارند. هم‌چنین آن‌ها در تلاشند تا از آخرین دستاوردهای علمی حوزه تخصصی خود آگاهی داشته باشند به‌طوری‌که آخرین مقاله مورد مطالعه بیش از ۸۰ درصد آنها مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ و ۱۳۹۳ بوده است. از نظر حوزه موضوعی نیز تفاوت معنی‌داری در میزان مطالعه مقالات مشاهده نشد. بین تعداد مقالات خارجی مطالعه شده عضو هیئت علمی و تعداد مقالات خارجی منتشره وی، نیز همبستگی معنادار مثبتی برقرار بود. همچنین اکثریت آنها به شیوه جستجو در وب از وجود مقاله مطلع می‌شوند.

نتیجه‌گیری: اعضای هیئت علمی از انتقال رویه انتشار مقالات از چاپی به الکترونیکی رضایت کامل دارند. آنها برای رویت‌پذیری در سطح جهانی تلاش می‌کنند. تفاوت‌های میان‌رشته‌ای در رفتار مطالعه اعضای هیئت علمی وجود دارد.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۹۴. رفتار خواندن مقالات اعضای هیئت علمی. نشریه تعامل انسان و اطلاعات ۲ (۲): ۵۴-۶۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه