سنجش پژوهش‌های دانشگاهی: روش انجام یک مطالعه کتاب‌سنجی

سنجش پژوهش‌های دانشگاهی: روش انجام یک مطالعه کتاب‌سنجی
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۹۳
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۶۱
۲۳۲ صفحه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در این کتاب نحوه سنجش چهار متغیر (نویسندگان، انتشارات، ارجاعات و منابع) که اساس این علم را تشکیل می‌دهند به تفصیل مورد توضیح و بررسی قرار گرفته است. ویژگی خاص این کتاب آن است که تلاش شده تا به منظور درک و تفهیم مطالب در هر قسمت مثالی بیاورد و به صورت گام به‌ گام و مبسوط به آموزش مخاطبان در انجام پژوهش‌های مرتبط با کتاب‌سنجی بپردازد. این کتاب می‌تواند به عنوان یکی از دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه علم‌سنجی پیشنهاد شود. همچنین در رتبه‌بندی مجلات، انتشارات علمی، و نویسندگان و سنجش توانایی علمی آنها بسیار مفید خواهد بود.

استناد: 

آندرس، آنا. ۲۰۰۹. سنجش پژوهش‌های دانشگاهی: روش انجام یک مطالعه کتاب‌سنجی. ترجمه مریم خسروی و مهری صدیقی. ۱۳۹۳. ویراسته حمید کشاورز. تهران: ‏‫پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ‫چاپار.

افزودن دیدگاه