تصویر labafi@irandoc.ac.ir

دکتر سمیه لبافی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

زندگی‌نامه

دکتر سمیه لبافی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی از دانشگاه تهران در رشته مدیریت رسانه است و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته مدیریت رسانه از دانشگاه تهران دریافت کرده است. پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای او در زمینه سیاست‌گذاری رسانه‌ای بوده است.

وی فعالیت علمی خود را با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه مطالعات اجتماعی اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون رسانه‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای بوده است. علایق پژوهشی وی در حوزه رسانه‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری رسانه‌ای، استراتژی رسانه‌ای و روش‌های کیفی تحقیق می‌باشد.  

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی مدیریت رسانه . دانشگاه تهران
    رساله: طراحی مدل سیاست‌گذاری خبری اثر بخش ویژه انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی ایران

زمینه‌های پژوهش

رسانه‌های اجتماعی
سیاست‌گذاری رسانه‌ای
استراتژی رسانه‌ای
روش‌های تحقیق کمی و کیفی

تماس

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیاده‌سازی سیاست خودتنظیمی در پلت‌فرم‌های رسانه‌ای ایران
۱۳۹۹، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه لبافی

آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در ایران
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سوره
سمیه لبافی

شناسایی عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت کاربر در شبکه‌های اجتماعی علمی (مورد مطالعه: ریسرچ گیت)
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه لبافی

شناسایی عوامل موثر بر ترویج صفحه نمایش دوم جهت افزایش تعامل مخاطب با تلویزیون؛ مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیونی افغانستان (طلوع، راه فردا و یک)
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه لبافی

تدریس

سیاست‌گذاری رسانه‌ای، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

مدیریت استراتژیک رسانه، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

مدیریت رسانه، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه علامه طباطبائی.

سیاستگذاری رسانه، دکتری تخصصی.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

سیاست‌گذاری رسانه‌ای، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.

مدیریت رسانه‌های اجتماعی، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.