تصویر labafi@irandoc.ac.ir

دکتر سمیه لبافی پزوه

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

زندگی‌نامه

دکتر سمیه لبافی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی از دانشگاه تهران در رشته مدیریت رسانه است و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته مدیریت رسانه از دانشگاه تهران دریافت کرده است. پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای او در زمینه سیاست‌گذاری رسانه‌ای بوده است.

وی فعالیت علمی خود را با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه مطالعات اجتماعی اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون رسانه‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای بوده است. علایق پژوهشی وی در حوزه رسانه‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری رسانه‌ای، استراتژی رسانه‌ای و روش‌های کیفی تحقیق می‌باشد.  

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی مدیریت رسانه . دانشگاه تهران
    رساله: طراحی مدل سیاست‌گذاری خبری اثر بخش ویژه انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی ایران

زمینه‌های پژوهش

رسانه‌های اجتماعی
سیاست‌گذاری رسانه‌ای
استراتژی رسانه‌ای
روش‌های تحقیق کمی و کیفی

تماس

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

شناسایی عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت کاربر در شبکه‌های اجتماعی علمی (مورد مطالعه: ریسرچ گیت)
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه لبافی پزوه

شناسایی عوامل موثر بر ترویج صفحه نمایش دوم جهت افزایش تعامل مخاطب با تلویزیون؛ مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیونی افغانستان (طلوع، راه فردا و یک)
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه لبافی پزوه

تدریس

سیاست‌گذاری رسانه‌ای، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی پزوه.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

مدیریت استراتژیک رسانه، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی پزوه.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

سیاست‌گذاری رسانه‌ای، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی پزوه.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.

مدیریت رسانه‌های اجتماعی، کارشناسی ارشد.
با تدریس سمیه لبافی پزوه.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.