شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق

شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۱۷-۳۴۰
چکیده

هدف: اشتغال‎زایی برای بانوان با استفاده از قابلیت‎های موجود در شبکه‎های اجتماعی، راه‎حلی برای جوامعی است که سرانه اشتغال کمی برای بانوان دارند. با توجه به شیوه‎های بازاریابی در شبکه‎های اجتماعی، فارغ از برخی محدودیت‎های دنیای واقعی جامعه ایران، شرایطی برای مشارکت بانوان در حوزه‎هایی از صنایع خلاق (تولید محتوا به ‎منظور بازاریابی در شبکه‎های اجتماعی)، فراهم شده است. با توسعه شبکه‎های اجتماعی (به ‎ویژه اینستاگرام) در ایران، صفحه‎های متنوعی با هدف بازاریابی و درآمدزایی در حوزه نیازهای بانوان (آرایش و لوازم آن، فرزندداری، ورزش و تناسب اندام و...) به‎ وجود آمده است. هدف از این پژوهش شناسایی نظام بازاریابی با استفاده از محتوای زنانه در شبکه‎های اجتماعی، به‎ ویژه اینستاگرام بوده است.

روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون اجرا شده است. در این تحقیق ۳۰ نمونه از فایل‎های صوتی و تصویری از سه صفحه موفق در اینستاگرام انتخاب و پیاده‎سازی شده و با استفاده از روش‎ تحلیل مضمون طی چند مرحله کدگذاری، تحلیل شدند.

یافته‎ها: با تمرکز بر مفاهیمی چون صنایع خلاق، بازاریابی خلاق و بازاریابی محتوا، عناصر ویژه این حوزه در زمینه بازاریابی محتوای زنانه در شبکه‎ اجتماعی اینستاگرام ایران شناسایی شد.

نتیجه‎گیری: نتایج نشان می‎دهد تم‎هایی همچون ارتباط دوسویه، صمیمیت، ایجاد هم‎ذات‎پنداری، استفاده از اعضای خانواده در تولید محتوا، شفافیت در توصیف نظام ‎پخش محصولات، هویت‎دهی به سایر اعضای گروه و.... از جمله ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

استناد: 

شریفی، سیدمهدی، سمیه لبافی پزوه، و محمد حسن یادگاری. ۱۳۹۸.  شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. فصلنامه مدیریت بازرگانی ۱۱ (۲): ۳۱۷-۳۴۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه