شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاست‌گذاری رادیو- تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب

شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاستگذاری رادیو- تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۶
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۲۷-۶۰
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم، حوزه‌های موضوعی و رویکردهای در پژوهش‌‌های داخلی در حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌‌ای با تأکید بر سیاست‌گذاری رادیوـ تلویزیونی بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام گرفته است. پژوهشگر پس از جمع‌آوری پارساهای (پایا‌ن‌نامه‌، رساله) مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری رادیوـ تلویزیونی از ۱۲ دانشگاه و همچنین مقالات این حوزه از پایگاه‌های علمی داخلی، به تحلیل آنها با استفاده از روش فراترکیب پرداخته است. برای انتخاب منابع، میزان مرتبط بودن با موضوع، نوع و همچنین سال انتشار مدنظر بوده است. به‌ این ‌ترتیب، ۸۷ سند پژوهشی (پایان‌نامه، رساله و مقاله) یافت شد که به حوزه سیاست‌گذاری رادیو ـ تلویزیون پرداخته‌‌اند. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین کارهای انجام شده در این حوزه، متعلق به سیاست‌گذاری محتوایی بوده است که علایق پژوهشگران را به این موضوع در سازمان صدا ‌و ‌سیما نشان می‌دهد. پژوهش‌‌ها همچنین به موضوع مالکیت و میزان کنشگری دولت در سیاستگذاری صنعت رادیوـ تلویزیون پرداخته‌اند اما بر اساس یافته‌‌ها، بی‌توجهی آنها به موضوع حقوق مخاطب (حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و ...) در صنعت رادیوـ تلویزیون مشهود است. موضوعاتی مانند قدرت تأمین‌کننده محتوا نیز از مباحث دیگری هستند که با وجود اهمیت در ادبیات سیاست‌گذاری رسانه‌ای، پژوهش‌های داخلی توجهی به آنها نشان نداده‌اند.

استناد: 

لبافی پزوه، سمیه. ۱۳۹۸. شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاست‌گذاری رادیو- تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی ۲۶ ۰۴): ۲۷-۶۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه