خط‌مشی‌گذاری در رسانه‌های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

خط‌مشی‌گذاری در رسانه‌های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۷
شماره: 
۲۷
شماره صفحه (از - تا): 
۹-۳۳
چکیده

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منزله یک رسانه دولتی، بزرگترین مرجع اطلاع‌رسانی کشور محسوب می‌شود که در رخدادهای سیاسی، همچون انتخابات، نقشی اساسی دارد. این پژوهش، در پی تحلیل زمینه‌های فراگرد خط‌مشی‌گذاری خبری صدا و سیما در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، ازطریق مصاحبه با خبرگان، درصدد جمع‌آوری داده‌هایی برآمده از مصاحبه و تحلیل ‌تم برای تجزیه و تحلیل داده‌هاست. بدین‌ترتیب، حاصل تحلیل متن مصاحبه با خبرگان رسانه و کارشناسان و مدیران خبر سیمای جمهوری اسلامی و افراد آشنا با مجلس، به منزله نتایج پژوهش، در قالب سامانه‌ای از تم‌ها ارائه شد؛ تم‌هایی که برای اولویت‌بندی ورودی خط‌مشی‌های خبری در این رسانه، دسته‌بندی خط‌مشی‌گذاران خبری، اولویت‌بندی خط‌مشی‌های خبری بلندمدت و میان‌مدت وکوتاه‌مدت، قابل استفاده بوده، به بهبود سطح رفتار عادلانه در زمان انتخابات دراین رسانه، کمک می‌کنند. کاربرد مناسب این تم‌ها، به ویژه هنگام بازنگری خط‌مشی خبری سیما، برای مواجهه با انتخابات آینده، قابل تأمل است. 

استناد: 

پورعزت، علی‌اصغر، سمیه لبافی پزوه، احمد سیاح، و الهام حسینی. ۱۳۹۷. خط‌مشی‌گذاری در رسانه‌های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست ۷ (۲۷): ۹-۳۳.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه