صفر بیگ‌زاده آروق

تصویر beigzadeh@irandoc.ac.ir

دکتر صفر بیگ‌زاده آروق

دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

beigzadeh@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
حقوق تعهدات
حقوق چاپ و نشر
حقوق مالکیت فکری
تاریخ حقوق ایران
زبان حقوقی
قانون‌نویسی

حقوق مسئولیت مدنی

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 
پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی

پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایرانداک

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها