ارائه الگوی مدیریت خبر رسانه ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی

ارائه الگوی مدیریت خبر رسانه ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱-۳۰
چکیده

گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و شبکه جهانی اینترنت، عصری جدید در تاریخ اطلاع‌رسانی ارتباطات جمعی رقم زده است. این تغییرات فناورانه نه ‌تنها زیرساخت‌های ارتباطی، بلکه سازمان‌های رسانه‌ای را نیز دچار تغییر و تحول کرده است. این تغییرات نیازمند الگوی مدیریتی نوینی در حوزه اطلاع‌رسانی است. دراین پژوهش، از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم بهره‌ گرفته شده است و مؤلفه‌های الگوی مدیریت بخش خبر رسانه ملی در فضای مجازی با بهره‌گیری از رویکرد ارتباطات آیینی و طی مصاحبه‌های عمیق با چهارده ‌نفر از خبرگان حوزه رسانه استخراج شده است. بنا بر نتایج این پژوهش، مهم‌ترین مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: کم‌کردن محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی در تعامل با ذی‌نفعان، تعامل با سازمان‌های سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی، ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه ارتباطات آیینی در بخش خبر رسانه ملی و توسعه کاربرد محتوای کاربر‌ساخته با رویکرد آیینی در بخش‌های خبری.

استناد: 

شریفی، سید مهدی، سمیه لبافی پزوه،بهاره رادمنش، و رحمان میاح. ۱۳۹۸. ارائه الگوی مدیریت خبر رسانه ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی. مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه ۲ (۴): ۱۱-۳۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه