تصویر samai@irandoc.ac.ir

سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

زندگی‌نامه

سید مهدی سمائی دانش‌آموخته رشته زبان‌شناسی از دانشگاه تهران و دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۷۹ با سمت مشاور گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کنم. تخصص من صرف و آواشناسی است و در حوزه پردازش زبان و زبان‌شناسی اجتماعی پژوهش می‌کنم.

تحصیلات

  • ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷ دکتری تخصصی زبان‌شناسی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

پژوهش رده‌ شناسانه حالت در چهارگونه زبان ترکی و ترکی آذری و ازبکی و استانبولی و خلجی
۱۳۹۶، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

بررسی ساختمان حرفی کلمات پیچیده در سریال‎‌ها و فیلم‌های طنز
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تحلیل فرایندهای مشتق‌سازی در واژه‎‌های مصوب فرهنگستان سوم
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تغییر مقوله در زبان فارسی و تاثیر آن در فرهنگ‌نویسی
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور

تاثیر زایایی و قواعد واژه‌سازی در انتخاب سرمدخل‌های مرکب فرهنگ‌های فارسی از دیدگاه فرضیه واژگان‌گرا
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور

رمزگردانی دوزبانه‎های آذری-فارسی در کلاس درس از دیدگاه جامعه‎شناسی زبان و روانشناسی زبان
۱۳۹۲، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور