تصویر samai@irandoc.ac.ir

سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار

زندگی‌نامه

  • زبا‌ن‌شناس؛
  • استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛
  • مشاور گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

تحصیلات

  • ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷ - دکتری تخصصی زبان‌شناسی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای

اطلاعات تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

بررسی ساختمان حرفی کلمات پیچیده در سریال‎‌ها و فیلم‌های طنز
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تحلیل فرایندهای مشتق‌سازی در واژه‎‌های مصوب فرهنگستان سوم
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تغییر مقوله در زبان فارسی و تاثیر آن در فرهنگ‌نویسی
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور

تاثیر زایایی و قواعد واژه‌سازی در انتخاب سرمدخل‌های مرکب فرهنگ‌های فارسی از دیدگاه فرضیه واژگان‌گرا
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور

رمزگردانی دوزبانه‎های آذری-فارسی در کلاس درس از دیدگاه جامعه‎شناسی زبان و روانشناسی زبان
۱۳۹۲، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور