تصویر samai@irandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

زندگی‌نامه

سید مهدی سمائی دانش‌آموخته رشته زبان‌شناسی از دانشگاه تهران و دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۷۹ با سمت مشاور گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کنم. تخصص من صرف و آواشناسی است و در حوزه پردازش زبان و زبان‌شناسی اجتماعی پژوهش می‌کنم.

تحصیلات

  • ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷ دکتری تخصصی زبان‌شناسی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

پژوهش رده‌ شناسانه حالت در چهارگونه زبان ترکی و ترکی آذری و ازبکی و استانبولی و خلجی
۱۳۹۶، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید مهدی سمائی

بررسی ساختمان حرفی کلمات پیچیده در سریال‎‌ها و فیلم‌های طنز
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید مهدی سمائی

تحلیل فرایندهای مشتق‌سازی در واژه‎‌های مصوب فرهنگستان سوم
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید مهدی سمائی

تغییر مقوله در زبان فارسی و تاثیر آن در فرهنگ‌نویسی
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور
سید مهدی سمائی

تاثیر زایایی و قواعد واژه‌سازی در انتخاب سرمدخل‌های مرکب فرهنگ‌های فارسی از دیدگاه فرضیه واژگان‌گرا
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور
سید مهدی سمائی

رمزگردانی دوزبانه‎های آذری-فارسی در کلاس درس از دیدگاه جامعه‎شناسی زبان و روانشناسی زبان
۱۳۹۲، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور
سید مهدی سمائی

بررسی سیر تحول شیوه‌های توزیع اطلاعات در زبان فارسی بر مبنا دیدگاه نقشی جمله
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید مهدی سمائی

بررسی رویکردهای معیارسازی و واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی
۱۳۹۴، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور
سید مهدی سمائی

-->

تدریس