شناسایی ویژگی‌های زبان علم در مدارک علمی فارسی

شناسایی ویژگی‌های زبان علم در مدارک علمی فارسی
همکار(ان): 
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

زبان در هر جامعه زبانی به گونه‌های اجتماعی متفاوتی به کار می‌رود. گونه‌های اجتماعی بسته به متغیرهایی نظیر سن و سال و جنسیت و شغل و جایگاه اجتماعی افراد جامعه به وجود می‌آید. در جوامع زبانی گونه‌ای نیز به نام گونه معیار وجود دارد که اصطلاحا آن را زبان معیار می‌نامند. زبان معیار ابزار ارتباط متحد‌الشکل و مشترکی در هر جامعه زبانی است که نقش مرجعیت دارد. زبان معیار بسته به بافت موقعیتی که در آن به کار می‌رود به سبک‌های گوناگون به کار می‌رود. زبان علم یکی از صورت‌های زبان معیار و وسیله ارتباط طبقات تحصیل کرده در مجامع و موقعیت‌های علمی است و آثار مکتوب علمی با آن نوشته می‌شود و سخنرانی‌های علمی با آن انجام می‌شود. بدیهی است شناسایی زبان علم فارسی و استفاده از گونه همگون علمی در آثار مکتوب علمی و کاربرد گونه مذکور در سخنرانی‌ها و دیالوگ‌های علمی لازمه جامعه علمی فارس‌زبانان است و الگویی برای فارسی‌زبانان در دیگر کشورها نیز می‌تواند قرار گیرد و راه انتقال اطلاعات را تسهیل کند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی‌های صوری و زبانی مدارک علمی است. در این پژوهش ۹۰ مقاله از دو حوزه دانشگاهی یعنی علوم انسانی و علوم پایه و مشخصا از یک رشته علوم انسانی (زبان‌شناسی) و دو رشته علوم پایه (شیمی.زمین‌شناسی) از مجلات معتبر فارسی‌زبان استخراج می‌شود تا معیارهای صوری و زبانی برای متمایز کردن گونه علمی از دیگر گونه‌های اجتماعی زبان فارسی از آنها به دست آید. این پژوهش در دو مرحله و در مدت دوازده ماه انجام خواهد شد. دستاوردهای طرح شامل صورت‌های زبانی خواهد بود که عمدتا در زبان علم به کار می‌رود: اشکالی از افعال و قیود و صفت‌ها و حروف اضافه و صورت‌های متصل‌کننده جملات پایه و پیرو و زمان‌های دستوری و ساخت‌های دستوری.

داده‌ها از سایت "مگیران" استخراج و روایی این پژوهش با مصاحبه‌کردن با برخی صاحب‌نظران انجام خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، سید مهدی، و بهروز رسولی. زودآیند. شناسایی ویژگی‌های زبان علم در مدارک علمی فارسی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه