بررسی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و فرهنگ زبان کوچه

بررسی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و فرهنگ زبان کوچه
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۴۳-۵۰
چکیده

فرهنگ‌نویسی جدید یک‌زبانه در ایران با علی اکبر دهخدا و سپس محمد معین آغاز شد و در دهه‌های اخیر با فرهنگ الفبایی قیاسی مشیری و فرهنگ معاصر فارسی صدری افشار و فرهنگ روز سخن انوری ادامه پیدا کرد. تدوین فرهنگ‌های دوزبانه پس از رنسانس آغاز شد. نخستین فرهنگ دوزبانه فرانسه فارسی در قرن نوزدهم و در پاریس تالیف شد. تدوین فرهنگ‌های دوزبانه فرانسه به فارسی در اوایل قرن بیستم و با جان شلیمر ادامه یافت. شمار فرهنگ‌های دوزبانه فرانسه به فارسی که در ایران و فرانسه تالیف شده‌اند حدود ۱۳۰ عدد است. دو نمونه از فرهنگ‌های دوزبانه فرانسه به فارسی یکی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و دیگر فرهنگ زبان کوچه است که در سه دهه اخیر تالیف شده‌اند. در این دو فرهنگ مسائلی درباره انتخاب داده و انتخاب مداخل اصلی و فرعی و تعاریف مدخل‌ها و تناسب عنوان با محتوای کتاب وجود دارد که هر یک بررسی و نقد شده است.

استناد: 

سمائی، سیدمهدی. ۱۳۹۷. بررسی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و فرهنگ زبان کوچه. نقدنامه زبان‌های خارجی ۱ (۱): ۴۳-۵۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه