ف‍ع‍ل‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌

ف‍ع‍ل‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌
فروردين ۱۳۸۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فعل‌شکن زبان فارسی برنامه‌ای رایانه‌ای خواهد بود که صیغگان فعل‌های زبان فارسی را تجزبه و شناسایی می‌کند. فعل‌شکن فارسی قادر به شناسایی و تجزیه ساختمان انواع فعل‌های ساده با قاعده و بی‌قاعده زبان فارسی خواهد بود. هدف از انجام این طرح استخراج قواعد برنامه‌ای رایانه‌ای که قادر به تشخیص و تجزیه فعل‌های ساده است. در این طرح فعل‌های مرکب و پیشوندی بررسی نشده‌اند. زیرا هدف همکرد در فعل‌های مرکب و عنصر غیر‌فعلی در فعل‌های پیشوندی، آن‌چه باقی می‌ماند در واقع یک فعل ساده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، سید مهدی. ۱۳۸۸. ف‍ع‍ل‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه