ع‍ددش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌

ع‍ددش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

عدد‌شکن فارسی قادر است گروه اعداد را پردازش کند و قواعد آن را معین کند و صورت دستوری و غیر دستوری آن را هم تمیز دهد. هدف از ساختن عدد‌شکن فارسی تهیه برنامه‌ای است که قادر به تجزیه ترکیبات عددی زبان فارسی است و به دست دادن ترکیبات دستوری گروه اعداد زبان فارسی باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، مهدی، و مهرداد نوروزی اقبالی. ۱۳۸۶. ع‍ددش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه