مشکلات یکسان‌نویسی اسامی ترکیبات شیمیایی آلی در زبان فارسی

مشکلات یکسان‌نویسی اسامی ترکیبات شیمیایی آلی در زبان فارسی
نخستین هم‌اندیشی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی
تهران
تاریخ کنفرانس: 
يكشنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۷۸
چکیده

ضبط اعلام بیگانه با خط فارسی به شیوه یکسانی انجام نمی‌شود. این ناهمگونی باعث ایجاد مشکلاتی در کار تعلیم و تعلم و پردازش زبان و اطلاع‌رسانی می‌شود. در رشته شیمی و به طور اخص در ترکیبات آلی و معدنی آن مشکل مذکور بیشتر نمایان است و این به دلیل کثرت داده‌ها در این حوزه است. ترکیب‌ها با شیوه واحدی تلفظ نمی‌شوند. برای یکسان‌کردن شیوه ضبط اعلام ابتدا باید الگوی واحدی برای تلفظ آنها ارائه کرد. ویژگی‌های خط فارسی دیگر دلیل یکسان‌نبودن روش نگارش اسامی ترکیب‌ها است. این ویژگی‌ها شامل متصل و منفصل‌نویسی و عدم انطباق واج و حرف و شیوه ضبط همزه است. نارسائی‌های خط را می‌توان به صورت حوزه‌ای و در چارچوب رشته شیمی مرتفع کرد.

استناد: 

سمائی، سید مهدی، و تقی رجبی. ۱۳۷۸. مشکلات یکسان‌نویسی اسامی ترکیبات شیمیایی آلی در زبان فارسی. مقاله ارائه‌ شده در نخستین هم‌اندیشی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه