زبان‌ مخفی‌ چیست‌؟

زب‍ان‌ م‍خ‍ف‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟
ویراستار: 
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۵۹۵
۱۲۹ صفحه
۲۵,۰۰۰ ریال
چکیده

در این کتاب به تاریخچه زبان مخفی، تصاویر و ساختمان‌های معنایی پرداخته شده است. علاوه بر آن تغییرات زبان مخفی را از لحاظ صوری بررسی نموده و در ادامه روابط کلی میان زبان مخفی و زبان را مورد ملاحظه قرار گرفته است. در بخش‌های پایانی کتاب کاربردهای ادبی زبان مخفی و شبه‌مخفی مرور شده است.

استناد: 

کالوه، لویی ژان. زبان‌ مخفی‌ چیست‌؟ ترجمه شهروز پزشکی. ۱۳۸۸. ویراسته سید مهدی سمائی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار‏‫.

افزودن دیدگاه