عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی

عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

در این طرح مسائل سرواژه‌سازی در زبان فارسی بررسی و سپس قواعدی برای سرواژه‌سازی عرضه خواهد شد. ابتدا پیشینه سرواژه‌سازی و در بعدی گسترده‌تر اختصار‌سازی بررسی خواهد شد و سپس داده‌های موضوع جمع‌آوری خواهد شد. مطالعه قواعد سرواژه‌سازی در زبان انگلیسی و فرانسه و امکان استفاده از آن قواعد در زبان فارسی مرحله بعدی طرح خواهد بود. در نهایت قواعد این نوع واژه‌سازی بر اساس امکانات آوایی و هجایی زبان فارسی عرضه خواهد شد.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
سمائی، سیدمهدی. ۱۳۹۵. عرضه قواعد سرواژه‌سازی در زبان فارسی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی