تصویر Babaie@irandoc.ac.ir

دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎئی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار بازنشسته (۱۳۷۱-۱۳۹۴)

تحصیلات

  • ۱۳۸۷ - ۱۳۹۱ دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی . دانشگاه علامه طباطبائی
    رساله: فضای سایبر و الگوهای تعامل گفتمانی: نقش سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران

دستاوردهای دوره همکاری

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی