تصویر Babaie@irandoc.ac.ir

دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎئی

استادیار

زندگی‌نامه

اطلاعات زندگی‌نامه اینجانب در پایگاه وب شخصی‌ام در این نشانی: babaie.ir

زمینه‌های پژوهش

نیازسنجی اطلاعات
فضای سایبر
شبکه‌های اجتماعی
نشر الکترونیکی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

ندارد