ویژگی‌های رسانه‌های نوین و الگوهای ارتباطی

ویژگی‌های رسانه‌های نوین و الگوهای ارتباطی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۴
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۷۴-۱۹۳
چکیده

هدف: شناسایی ویژگی‌های رسانه‌های نوین و ترسیم الگوهای ارتباطی در آن‌ها و شکاف آن‌ها با رسانه‌های قدیمی‌تر.
روش/ رویکرد پژوهش: بررسی متون کتابخانه‌ای.
یافته‌ها: الگوهای ارتباطی رسانه‌های نوین به سمت احیای روش‌های انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط در دوران گذشته و ارتباط میان فردی سوق یافته است.
نتیجه‌گیری: با پیشرفت فناوری‌های جدید احساس برقراری ارتباط به‌ صورت میان فردی کامل شبیه‌سازی خواهد شد. پیشرفت‌های حوزه‌های زیرساختی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری موجب تکامل کیفیت ارتباطات در عرصه ارتباطات شده‌است. این روند نه‌تنها وضعیت انتقال پیام یک‌طرفه را در رسانه تغییر داد، بلکه از تعامل‌های مبتنی بر پیام‌های متنی عبور کرد و رسانه نوین، خود را در شکل کامل چندرسانه‌ای- تعاملی به رخ کشید.

استناد: 

بابائی، محمود، و سپیده فهیمی‌فر. ۱۳۹۲. ویژگی‌های رسانه‌های نوین و الگوهای ارتباطی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۴ (۴): ۱۷۴-۱۹۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه