بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۳-۲۷
چکیده

نقش غیر قابل انکار پایگاه‌های اطلاعاتی در اطلاع‌رسانی موضوعی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی نمود بدین جهت و با توجه به تدارک وسیعی که در زمینه ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه اطلاع‌رسانی صورت گرفته و می‌گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعات، سازماندهی، ذخیره و بازسازی اطلاعات در این پایگاه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله به مطالعه پیرامون ساختار، ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و هم‌پوشانی بین آنها را به طور اجمال مورد بررسی قرار می‌دهد.

استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۷۵. بررسی پایگاه‎های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۲ (۲): ۱۳-۲۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه