فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی: مفهوم و کارکردها

فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی: مفهوم و کارکردها
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۷۱-۹۶
چکیده

فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات زمینه‌ساز پیدایش نوعی رسانه اجتماعی شده‌اند که توانسته است بسترهای مناسبی را برای تغییرات اجتماعی ایجاد کند. این رسانه، با دارا بودن ویژگی تعاملی و اشترا ک‌گذاری، فضای نوینی را در عرصه کنشگری ایجاد میکند. خاستگاه رسانه اجتماعی، پدیده وب ۲ است که سازوکارهای لازم را از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی برای خلق فضای نوینی به نام  «فضای سایبر»، فراهم می‌سازد. این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم فضای سایبر و ابزارهای تعامل و اشتراک در این فضا، به طور خاص به پدیده شبکه‌های اجتماعی سایبر می‌پردازد. گونه‌شناسی، کارکردها، وآسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی از جمله موضوع‌هایی هستند که درباره شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

استناد: 

خانیکی، هادی، و محمود بابائی. ۱۳۹۰. فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی: مفهوم و کارکردها. فصلنامه جامعه اطلاعاتی ۱ (۱): ۷۱-۹۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه