مهارت‌های مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب

مهارت‌های مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب
نویسنده: 
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۵-۱۲۲
چکیده

 بهره‌مندی از فرصت‌هایی که محیط الکترونیکی برای آموزش و فراگیری فراهم نموده است، مستلزم برخورداری از مهارت‌هایی چون مهارت‌های زبانی، موضوعی، فنی و نوشتاری است. این مقاله به بحث درباره آماده‌سازی یادگیرنده برای یادگیری مبتنی بر وب پرداخته و بیش از هر چیز مهارت‌های فنی یادگیرنده و کمیت و کیفیت هر کدام از این مهارت‌ها مورد توجه قرار داده است. اهمیت مهارت‌های مورد اشاره در این مقاله با توجه به تاثیرشان بر میزان مشارکت یادگیرندگان در فرایند یادگیری و نقش آن‌ها در میزان تحقق اهداف یادگیرندگان است.

استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۸۵. مهارت‌های مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب. فصلنامه مدیریت اطلاعات ۱ (۳ و ۴): ۱۰۵-۱۲۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه