رسانه‌‌های دیجیتال: مشارکت‌پذیری و فناوری‌محوری

رسانه‌‌های دیجیتال: مشارکت‌پذیری و فناوری‌محوری
نویسنده: 
فصل: 
دوره: 
۱
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۹۸-۱۰۷
چکیده

از دیدگاه تاریخی، پیوند ناگسستنی بین رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. نگاهی به تحولات فناوری رسانه‌ای از پیدایش چاپ تا دوران اینترنت، نشان از تاثیر بی‌چون‌ و‌ چرای فناوری بر کیفیت تولید محتوای پیام‌های ارتباطی، دگرگونی‌های شگرف در حوزه مدیریت رسانه، و تحول در گستره دامنه نفوذ رسانه‌های ارتباطی دارد. رسانه‌های دیجیتال دوران کنونی، ژرفای این پیوند را به‌ خوبی نمایان ساخته‌اند. در این مقاله، تلاش بر این است که ضمن مروری بر گونه‌شناسی رسانه‌های دیجیتال، محور بحث، آشکارسازی مفهوم رسانه‌های دیجیتال، و اشاره به دو ویژگی مهم آن، یعنی« مشارکت‌پذیری»و «فناوری‌محوری» باشد.

استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۹۲. رسانه‌‌های دیجیتال: مشارکت‌پذیری و فناوری‌محوری. ماهنامه گفتمان علم و فناوری ۱ (۲): ۹۸-۱۰۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه