ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۲
شابک: 
‭۹۶۴۷۵۱۹۱۶۸
۱۳۲ صفحه
۱۷,۵۰۰ ریال
چکیده

در این‌ کتاب‌ تلاش‌ شده‌ که‌ مخاطبین‌ ضمن‌ آشنایی با مفاهیم‌ اولیه نشر الکترونیکی و ابعاد فنی و استانداردهای آن‌، به‌گونه‌ای بتوانند حاصل‌ یافته‌های خود را به‌کارگیرند. در زمینه‌ مباحث‌ فنی نشر الکترونیکی، مخاطبین‌ عام‌ مورد توجه‌ بوده‌اند؛ از این‌ رو سعی شده‌ تنها در حد ایجاز و نیاز بدان‌ها پرداخته‌ شود. اگرچه‌ در این‌ کتاب‌، نشر الکترونیکی در محیط‌ پیوسته‌ و ناپیوسته‌ مورد توجه‌ بوده‌، اما محور اصلی مطالب‌ مبتنی بر نشر الکترونیکی در محیط‌ وب‌ است‌. مفاهیم‌ و تعریف‌ نشر الکترونیکی، شرح‌ دستورالعمل‌های نشر الکترونیکی و استانداردهای موجود، فرایندهای نشر الکترونیکی، بحثی درباره‌ مسائل‌ حقوقی و حق‌ مولف‌ در محیط‌ الکترونیکی، ارزیابی نشر الکترونیکی، و شیوه‌های ارجاع‌ به‌ منابع‌ الکترونیکی از محورهای اصلی مورد بحث‌ در این‌ کتاب‌ هستند. 

استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۸۲. ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌. ویراسته علی‌حسین قاسمی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه