تحلیل و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پیشتیبانی بند‌های «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه پنج‌ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻭ ﻓﺮﻫﻨگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍن و بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکرد چابک

چکیده

شورای‌عالی علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف) بر پایه قانون اهداف، وظایف، و اختیارات وزارت عتف (مصوب مجلس شورای اسلامی ـ ۱۳۸۳) تشکیل شده است. این شورا که در لایه عالی سیاست‌گذاری در حوزه علم، پژوهش، و فناوری فعالیت می‌کند، تعیین اولویت‌های این حوزه‌ها را نیز بر عهده دارد. رئیس این شورا رئیس جمهور، نایب رئیس شورا وزیر عتف، و دبیرکل آن معاون پژوهش و فناوری این وزارت است و کارهای اجرایی آن در سوی دبیرخانه شورا انجام می‌شوند. این شورا بر پایه ماده دو آیین‌نامه داخلی خود، چند کمیسیون تخصصی دارد که برای ارائه مشاوره تخصصی و برخی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه موضوعی هستند. دبیرخانه این شورا برخی از وظیفه‌های اجرایی و قانونی شورا را که در مواد ۶۴ و ۱۳۲ قانون تکلیف شده است، با بهره‌برداری از یک سامانه انجام می‌دهد.

سامانه کنونی به دلیل تغییر فناوری، تغییر دامنه وظایف قانونی، و تغییر در سازوکارهای اجرایی پاسخگوی نیازهای شورای‌عالی نیست. از این رو، تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پشتیبانی انجام بندهای «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (برنامه ششم) و ماده یک دستورعمل اجرایی بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۳۱ قانون موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور) انجام می‌شود.

این سامانه برای پاسخگویی به نیازهای شورای‌عالی عتف نیاز به دو بخش سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و سیستم مدیریت مستندات دارد که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های آن در زمان انجام طرح روشن خواهد شد.

این سیستم بر پایه دیدگاه بهره‌بردار، بر توسعه سریع آن و با رویکرد چابک، تحلیل و طراحی می‌شود. در این رویکرد گروه طراحی توسعه و بهره‌بردار سامانه در یک پیوندی پیوسته به درک مشترک از سامانه می‌رسند و در این فرایند، مستندات طراحی را تولید می‌کنند. شناسایی و بررسی نیازهای شورای‌عالی عتف، قوانین و مقررات بالادست این سامانه، بک‌لاگ‌های سیستم، طراحی و مدل‌سازی فرایندهای کاری سیستم، طراحی مفهومی پایگاه داده، و طراحی فرم‌های اصلی از برون‌دادهای کلیدی این طرح خواهند بود. گفتنی است که بهره‌بردار سامانه، کار با زبان برنامه‌نویسی جاوا بر پایه وب را برای امنیت و بازدهی بیش‌تر برگزیده است. این طرح در سه گام و در شش ماه به انجام می‌رسد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بابائی، محمود. زودآیند. تحلیل و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پیشتیبانی بند‌های «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه پنج‌ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻭ ﻓﺮﻫﻨگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍن و بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکرد چابک. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه