تصویر mohebi@irandoc.ac.ir

آزاده محبی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو ـ کانادا

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

زندگی‌نامه

آزاده محبی در سال ۱۳۸۸ مدرک دکتری خود را در زمینه مهندسی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو کانادا دریافت نمود. وی در سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی سیستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت نمود و در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی تحصیل کرد.
وی از سال ۱۳۹۳ تاکنون استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. عمده فعالیت‌های پژوهشی او در زمینه داده‌کاوی، سیستم‌های هوشمند، یادگیری ماشین و شناسایی الگو است.

پیشینه کاری

  • ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ - استاد مهمان دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

افتخارات

کسب مقام سوم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولین دوره رقابت علمی کنز

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها . دانشگاه واترلو ـ کانادا
    رساله: تلفیق آماری تصاویر علمی با راهنمایی پروفسور پال فیگوت

زمینه‌های پژوهش

داده‌کاوی
سیستم‌های هوشمند
یادگیری ماشین
شناسایی الگو

تماس

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

ارائه یک معماری برای مدیریت دانش در بنگاه ۲,۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی مهر البرز

توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تدریس

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند (Intelligent Decision Support Systems)، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کسب‌ و کار هوشمند، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، undefined

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران