تصویر mohebi@irandoc.ac.ir

دکتر آزاده محبی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو ـ کانادا

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

زندگی‌نامه

آزاده محبی در سال ۱۳۸۸ مدرک دکتری خود را در زمینه مهندسی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو کانادا دریافت نمود. وی در سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی سیستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت نمود و در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی تحصیل کرد.
وی از سال ۱۳۹۳ تاکنون استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. عمده فعالیت‌های پژوهشی او در زمینه داده‌کاوی، سیستم‌های هوشمند، یادگیری ماشین و شناسایی الگو است.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها . دانشگاه واترلو ـ کانادا
    رساله: تلفیق آماری تصاویر علمی با راهنمایی پروفسور پال فیگوت

افتخارات

کسب مقام سوم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولین دوره رقابت علمی کنز

زمینه‌های پژوهش

داده‌کاوی
سیستم‌های هوشمند
یادگیری ماشین
شناسایی الگو

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

ارائه یک معماری برای مدیریت دانش در بنگاه ۲,۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی مهر البرز
آزاده محبی

توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده محبی

توسعه یک مدل تعاملی مصورسازی نتایج جست‌و‌جو در پایگاه‌های مقالات علمی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده محبی

مدل‌سازی تعاملی خلاصه‌سازی مستندات علمی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده محبی

-->

تدریس

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند، کارشناسی ارشد.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند (Intelligent Decision Support Systems)، کارشناسی ارشد.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کسب‌ و کار هوشمند، دکتری تخصصی.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، undefined.

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند، کارشناسی ارشد.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس آزاده محبی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.