تصویر mohebi@irandoc.ac.ir

آزاده محبی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو ـ کانادا

استادیار

زندگی‌نامه

آزاده محبی در سال ۱۳۸۸ مدرک دکتری خود را در زمینه مهندسی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو کانادا دریافت نمود. وی در سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی سیستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت نمود و در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی تحصیل کرد.
وی از سال ۱۳۹۳ تا کنون استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. عمده فعالیت‌های پژوهشی او در زمینه  داده‌کاوی، سیستم‌های هوشمند، یادگیری ماشین و شناسایی الگو است.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ - دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها . دانشگاه واترلو ـ کانادا

زمینه‌های پژوهش

داده‌کاوی
سیستم‌های هوشمند
یادگیری ماشین
شناسایی الگو

اطلاعات تماس

راهنمایی

ارائه یک معماری برای مدیریت دانش در بنگاه ۲,۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی مهر البرز

توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تدریس

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

کسب‌ و کار هوشمند، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، undefined

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران