اشکان خطیر

تصویر khatir@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر اشکان خطیر

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

khatir@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
پردازش زبان طبیعی
خلاصه‌سازی متن
کاهش ویژگی
انتخاب ویژگی