رامین گلشائی

زبان‌شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو

مسایل زبان‎شناسی

۱۳۹۲-۱۳۹۳
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها