ارائه راهکاری خودکار بر اساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی

ارائه راهکاری خودکار براساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۴
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۹۱-۱۲۰
چکیده

بررسی ‌روند تحقیقات یک حوزه علمی (در بازه‌های زمانی مختلف) می‌تواند درک بهتری را برای محققین و سیاست‌گذاران آن حوزه ایجاد نماید تا بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی را جهت انجام تحقیقات آتی و تخصیص منابع پژوهشی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین رویکردها در تحلیل روند تحقیقات در یک حوزه، بررسی اسناد علمی منتشرشده در آن حوزه با استفاده از روش‌های علم‌سنجی و پیمایش اطلاعات و متون اسناد است. بنابراین تحلیل‌روند ابزار مناسب برای محققین و سیاست‌گذاران در اجرای فعالیت‌های آن‌ها است. از اینرو انتخاب روشی مناسب برای تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی آن حائز اهمیت است. با توجه به این نکته که دقت و جامعیت تحلیل‌روند از اهمیت ویژگی‌ای برخوردار است در این پژوهش رویکردی ارائه ‌شده که با استفاده از روش‌های متن‌کاوی و اطلاعات کتاب‌شناختی مقالات منتشرشده در یک حوزه، روند پژوهش در آن حوزه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این پژوهش کلمات کلیدی استخراج شده از متون با استفاده از یک روش جدید برای محاسبه هم‌رخدادی، خوشه‌بندی می‌شوند. همچنین از ویژگی‌های روش پیشنهادی ارائه شاخص جدید در میزان بدست آوردن بلوغ و مرکزیت یک حوزه علمی در تحلیل‌روند و استفاده از میزان تاثیر و اهمیت کلیدواژه‌های استفاده شده در تشخیص حوزه‌های علمی است. برای بررسی و آزمایش روش پیشنهادی، مجموعه‌ای از مقالات حوزه مهندسی مکانیک طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از پایگاه «وب‌آف‌ساینس » استخراج شده است. با بکارگیری شاخص‌های پیشنهادی می‌توان نشان داد که برخی حوزه‌ها به بلوغ خود رسیده‌اند و دیگر روند رو به رشدی ندارند. از طرفی دیگر خوشه‌هایی که با نرخ رشد بالایی در حال رشد هستند و هنوز از نظر میزان بلوغ در میانه راه قرار دارند، این خوشه‌ها نشان دهنده موضوع‌های در حال تکامل هستند.

استناد: 

خطیر، اشکان، آزاده محبی، و سهیل گنجه‌فر. ۱۳۹۷. ارائه راهکاری خودکار بر اساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی. مدیریت اطلاعات ۴ (۱): ۹۱-۱۲۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه