تصویر zarinbal@irandoc.ac.ir

دکتر مرضیه زرین‌بال ماسوله

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

زندگی‌نامه

دکتر مرضیه زرین‌‌بال ماسوله دانش‌‌آموخته دکترای تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و کارشناسی‌ ارشد مهندسی صنایع خود را نیز در سال ۱۳۸۹ از همین دانشگاه دریافت داشته است.

وی کار علمی خود را از سال ۱۳۹۴ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی است.

یادگیری ماشین، بازشناسی الگو، پردازش تصویر و منطق فازی از زمینه‌های مورد علاقه وی بوده و فعالیت‌های پژوهشی نیز در زمینه بازی‌وار‌سازی و معنابخشی انجام داده است.

تحصیلات

  • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    رساله: توسعه سیستم پردازش فازی نوع ۲ تصاویر جهت تشخیص تومورهای سیستم اعصاب مرکزی

زمینه‌های پژوهش

یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
طراحی سیستم‌های تصمیم‌یار و هوشمند
پردازش تصویر
منطق فازی
بازی‌وارسازی

تماس

طرح پژوهشی

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

ارائه روشی به منظور توسعه سیستم‌های پیشنهاددهنده اسناد
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
مرضیه زرین‌بال ماسوله

توسعه روش‌های پایش داده‌های تصویری با رویکرد آماری
۱۳۹۸، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه خوارزمی
مرضیه زرین‌بال ماسوله

توسعه یک سیستم بینایی ماشین به منظور کنترل کیفیت بطری‌های شیشه‌ای پزشکی خالی (ویال)
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی ارومیه
مرضیه زرین‌بال ماسوله

طراحی سیستم خبره جهت کنترل کیفیت آماری، مطالعه موردی: مفتول‌های مسی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی ارومیه
مرضیه زرین‌بال ماسوله

مدل‌سازی جذب ترافیک پستی و بررسی اثرات پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف با رویکرد سیستم داینامیک
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
مرضیه زرین‌بال ماسوله

طراحی سیستم ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
مرضیه زرین‌بال ماسوله

-->

تدریس

آشنایی با سیستم‌های سلامت، کارشناسی ارشد.
با تدریس مرضیه زرین‌بال ماسوله.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

بازی‌کاری در سیستم‌های سلامت، کارشناسی ارشد.
با تدریس مرضیه زرین‌بال ماسوله.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

روش‌شناسی پژوهش در سیستم‌های اطلاعاتی، دکتری تخصصی.
با تدریس مرضیه زرین‌بال ماسوله.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.