طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول‌های مسی

طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول‌های مسی
سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها
مشهد
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۲۲ شهريور ۱۳۹۶
چکیده

در محیط‌های صنعتی امروزی، کنترل کیفیت نقش کلیدی را ایفا می‌کند و هر زمان که لازم باشد اقدامات مناسبی به منظور تضمین اینکه محصولات و خدمات تولید شده از استانداردهای کیفی مطمئن برخوردار باشند را انجام می‌دهند. در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبره به منظور کنترل کیفیت به طور خودکار پرداخته شده است. در این سیستم خبره ورودی، تصاویری از محصول تولیدی هست. برای این منظور از روش‌های پردازش تصویر استفاده شده است. در ابتدا چون ممکن است تصاویر دارای نویز باشند، پیش پردازش انجام شده و سپس با استفاده از یک سیستم فازی مورد پردازش قرار می‌گیرند. در این سیستم فازی با توجه به تصاویر قوانین خاصی نوشته می‌شود تا ویژگی‌های خاصی را که مورد نیاز هست، استخراج کند. بعد از اینکه ویژگی مورد نیاز استخراج شد، با استفاده از نمودار چارت به دسته‌بندی محصول از لحاظ کیفیت پرداخته می‌شود. رویکرد پیشنهادی در مورد مفتول‌های مسی مورد استفاده قرار گرفته است.

استناد: 

دهدار، محمدمهدی، مصطفی جهانگشای رضائی، مرضیه زرین‌بال ماسوله، و حمیدرضا ایزدبخش. ۱۳۹۶. طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول‌های مسی. مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه