بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها

بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها
ویراستار: 
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۷۰
۱۹۴ صفحه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
چکیده

بازی­‌وارسازی یا gamification مفهومی جدید در کسب و کار است که تلاش دارد با استفاده از سرگرمی و مفاهیم مطرح در بازی‌­ها، کاربران را به آغاز و یا ادامه فعالیت تحریک کرده، مشارکت آنان را افزایش داده، برخی از چالش‌­ها را حل نموده و یا رفتاری خاص را در جامعه هدف خود ایجاد نماید. به تعبیری دیگر، بازی­‌وارسازی ابزاری است برای حل چالش‌های کسب و کاری که با کاربران و مشارکت آنان در ارتباط بوده و این امر از طریق بکارگیری سرگرمی محقق می‌گردد.

بازی‌­وارسازی به معنای تبدیل تمام کسب و کار به بازی نیست بلکه به معنای استفاده از ابزارها و روش‌­های مورد استفاده در بازی‌­ها برای حل چالش­‌های مرتبط با مشارکت کاربران در کسب و کار است، حتی اگر راه­ حل‌­های ارائه شده شبیه بازی نباشند. بر این اساس برای طراحی و اجرای موفق بازی‌­وارسازی تسلط بر دو حوزه دانش مورد نیاز است؛ دانش حوزه کسب و کار و دانش حوزه طراحی بازی. با ترکیب این دو حوزه و تعامل مناسب آنها می­‌توان روش‌­هایی را طراحی و پیاده نمود که با کمک آنها چالش­‌های کسب و کار حل شده و اشتیاق و انگیزه کاربران افزایش یابد.

با این حال بدون داشتن الگویی جامع و کل­‌نگر و بدون بهره­‌گیری از روشی ساختارمند نمی­‌توان بازی­‌وارسازی موفقی را اجرا نمود. کتاب حاضر به دنبال ارائه چنین الگویی است؛ الگویی که در طی آن به کاربران و نیازمندی‌­ها و الزامات آنان توجه شده و روش‌­های بازی‌­وارسازی به شکلی ساختارمند برای پاسخ به این نیازمندی‌­ها درتعامل با یکدیگر اجرا شوند.

استناد: 

زرین‌بال ماسوله، مرضیه. ۱۳۹۷. بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها. ویراسته حمید کشاورز. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه