طراحی مدل مفهومی پیاده‌سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی مدل مفهومی پیاده‌سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۷۷-۱۰۶
چکیده

کاربران نقش کلیدی در موفقیت سامانه‌ها و ارتقای آن‌ها برعهده داشته و اطمینان از رضایت آنان از اهمیت بسیار برخوردار است. این امر در مورد سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که این کاربرانند که داده‌های مورد نیاز سامانه‌ها را فراهم آورده و از اطلاعات فراهم شده استفاده می‌کنند. لذا فراهم آوردن ابزارهایی که امکان تعامل بیشتر با کاربران و درک درست‌تری از اطلاعات فراهم آورده شده توسط سامانه‌ها را برای آنان ایجاد کرده و کمک کند تا سریع‌تر به پاسخ پرسش‌های خود دست‌ یابند، ضروری است. یکی از روش‌های بهبود تعامل با کاربران، معنادار کردن اطلاعات مورد نیاز آنان است که از آن با عنوان معنابخشی یاد می‌شود. در این مقاله تلاش شده است تا با بکارگیری مفهوم معنابخشی و ادغام آن با مفاهیم موجود در طراحی سیستم‌های پشتیبانی‌کننده از جست‌و‌جو، مدل مفهومی برای معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج ایرانداک طراحی شود. برای این منظور ۹ سامانه خارجی و ۶ سامانه داخلی، که وظیفه‌ای مشابه با گنج را دارند بررسی شده و مدل بهبود خدمات قابل ارائه در سامانه گنج از منظر معنابخشی در سه دسته خدمات قابل ارائه در کوتاه‌مدت، بلندمدت و خدمات نیازمند پژوهش بیشتر ارائه شد.

استناد: 

زرین‌بال ماسوله، مرضیه. ۱۳۹۸. طراحی مدل مفهومی پیاده‌سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۱): ۷۷-۱۰۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه