کنترل کیفیت ابعادی ویال‌های شیشه‌ای پزشکی با استفاده پردازش تصویر

کنترل کیفیت ابعادی ویال‌های شیشه‌ای پزشکی با استفاده پردازش تصویر
کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها
مشهد
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ تا چهارشنبه - ۲۲ شهريور ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

امروزه، توسعه دانش و فناوری و پیدایش مفهوم جهانی‌شدن به ایجاد فضای رقابتی بین‌المللی منجرشده است. به عنوان یک نتیجه، توجه مشتریان نسبت به کیفیت محصولات افزایش یافته است. بنابراین، اهمیت کنترل کیفیت بیشترشده است. ویال، به عنوان یک بطری شناخته شده برای ذخیره‌سازی دارو بایستی به‌منظور رعایت ملزومات ابعادی کنترل شود. با این حال، کنترل کیفیت ویال به صورت فردی انجام می‌شود و به دلیل مشکلات ناشی از بازرسی چشمی، نیاز توسعه یک سیستم خودکار بازرسی وجود دارد. این مقاله، به‌ منظور توسعه یک سیستم کنترل کیفیت خودکار تلاش کرده است تا یک روش مبتنی بر پردازش تصویر ارائه کند. در این راستا، فیلتر انحراف معیار و روش c-means فازی برای بخش‌بندی تصاویر ترکیب شده‌اند. به منظور اعتبارسنجی، روش بخش‌بندی ارائه شده با دو روش بخش‌بندی شناخته شده مقایسه شده است. هیستوگرام پیش‌افکنی برای تعیین مکان ویال و همچنین تشخیص ابعاد مهم استفاده شده است. سرانجام، نتایج دسته‌بندی ابعادی برای یک نمونه از ۳۶۳ تصویر ارائه شده‌اند.

استناد: 

اشکوری، میلاد، مصطفی جهانگشای رضائی، مرضیه زرین‌بال ماسوله، حمیدرضا ایزدبخش. ۱۳۹۶. کنترل کیفیت ابعادی ویال‌های شیشه‌ای پزشکی با استفاده پردازش تصویر. مقاله ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه