تصویر karimi@students.irandoc.ac.ir

دکتر المیرا کریمی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زندگی‌نامه

دانشجوی ورودی بهمن ۹۲ دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هستم. حوزه پژوهشی من هستی‌شناسی و بازیابی اطلاعات است و در حال حاضر درحال انجام رساله خود با عنوان «طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستی‌شناسی» زیر نظر دکتر محمود بابایی و  دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی هستم. 

تحصیلات

  • ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستی‌شناسی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌های پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با راهنمایی دکتر محمود بابائی

  • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه تربیت مدرس
    پایان‌نامه: مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابطه آن با رضایت کاربر با راهنمایی دکتر محمد حسن‌زاده

زمینه‌های پژوهش

بازیابی اطلاعات
اصطلاح‌شناسی
کتابخانه دیجیتال
مطالعات کاربر
فرهنگ سازمانی

تماس

طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستی‌شناسی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌های پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رساله دکتری تخصصی

استاد راهنما: 

دکتر محمود بابائی
تاریخ تصویب: 
چهارشنبه - ۰۳ دى ۱۳۹۳
تاریخ دفاع: 
چهارشنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۸
چکیده: 

هدف: با توجه به گسترش وب ۳ و آغاز مباحث مربوط به معنا، جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات کلیدواژه‌ای پاسخگوی نیاز کاربران نیست. برای حل مشکلات مربوط به بازیابی اطلاعات مبتنی بر کلیدواژه راه‌حل‌های متفاوتی ارائه شده است. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از هستی‌شناسی‌ها و روابط معنایی موجود در آنها است. این پژوهش در پی بهبود بازیابی اطلاعات کاربرمدار با استفاده از روابط معنایی موجود در هستی‌شناسی‌ها است. 

روش‌شناسی پژوهش:این پژوهش با مطالعه ترکیبی سعی در شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌هایی دارد که چگونگی استفاده از روابط معنایی موجود در هستی‌شناسی‌ها را به نمایش می‌گذارد. این پژوهش توجه ویژه‌ای به...بیشتر