طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستی‌شناسی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌های پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پیشنهاده

طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستی‌شناسی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌های پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
دى ۱۳۹۳
چکیده

    با توجه به گسترش وب ۳ و آغاز مباحث مربوط به معناها، جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات کلیدواژه‌ای پاسخگوی نیاز کاربران نیست. برای حل مشکلات مربوط به بازیابی اطلاعات مبتنی بر کلیدواژه راه‌حل‌های متفاوتی ارائه شده است. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از هستی‌شناسی‌ها و روابط معنایی موجود در آنها است. این پژوهش با مطالعه ترکیبی سعی در شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌هایی دارد که چگونگی استفاده از روابط معنایی موجود در هستی‌شناسی‌ها را به نمایش می‌گذارد. این پژوهش توجه ویژه‌ای به اصلاح جست‌و‌جوی کاربر و پیشنهاد برای جست‌و‌جوی کاربر دارد. برای این کار ابتدا نظام‌های بازیابی اطلاعاتی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته، ویژگی‌های معنایی مورد استفاده در آنها به تصویر کشیده می‌شود، سپس با غنی‌سازی روابط معنایی موجود در اصطلاح‌نامه، روابط معنایی حوزه اطلاع‌رسانی شناسایی خواهد شد و براساس آن، لاگ جست‌و‌جوی کاربران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در انتها نیز براساس ویژگی‌های استخراج شده از مراحل پیشین از طریق مصاحبه مدل مفهومی بازیابی اطلاعات تکمیل خواهد شد.

افزودن دیدگاه